Back

Project Info

1
/
0

HOCA — Hong Kong Contemporary Art Foundation — Tomokazu Matsuyama exhibition "Oh Magic Night" — 2017


Solo exhibition by — Tomokazu Matsuyama

Artwork Production — Seungjin Lee, Shuto Okayasu, Miko Uno, Akinobu Tsukamoto, Mayumi Nakao, Koji Yamaguchi, Tsukasa Kanawa, Yoshiaki Miura, Takashi Sasaki, Hidetaka Miyadate, Okada Mitsuyo and Saki Ogushi.

Related Projects

Contacts

Avenida 24 de Julho,
Nº 4, 5º Esquerdo
1200-480 LisboaWebsite desenvolvido por Bondhabits.
Agência de marketing digital e desenvolvimento de websites e desenvolvimento de apps mobile