Back

Project Info

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
1
/
0

HOCA — Hong Kong Contemporary Art Foundation — Tomokazu Matsuyama exhibition "Oh Magic Night" — 2017


Solo exhibition by — Tomokazu Matsuyama

Artwork Production — Seungjin Lee, Shuto Okayasu, Miko Uno, Akinobu Tsukamoto, Mayumi Nakao, Koji Yamaguchi, Tsukasa Kanawa, Yoshiaki Miura, Takashi Sasaki, Hidetaka Miyadate, Okada Mitsuyo and Saki Ogushi.

Related Projects

Image
Image
Image
Image

Contacts

R. Alexandre Herculano 17-3ºDto,

1250-008 Lisboa

info@solidogma.comPedro Pires — 912 010 234